+32 (0)3 488 00 90 | +32 (0)476 87 00 54

Vestigingen: Koningshooikt (Lier), Bornem 

+32 (0)3 488 00 90 | +32 (0)476 87 00 54

Vestigingen: Koningshooikt (Lier), Bornem 

+32 (0)3 488 00 90 | +32 (0)476 87 00 54

Vestigingen: Koningshooikt (Lier), Bornem 

Wie komt in aanmerking?

Er werden criteria vastgesteld door het RIZIV en jouw mutualiteit op basis van wetenschappelijk onderzoek over de risico’s van obesitas én obesitaschirurgie. Of je in aanmerking komt voor terugbetaling in België wordt nog steeds bepaald aan de hand van de BMI of Body Mass Index.

Heading photo

Voorwaarden Koninklijk Besluit

Volgens het meest recente Koninklijk Besluit (KB) zal een ingreep terugbetaald worden onder volgende voorwaarden:

    vanaf 18 jaar
    op het ogenblik van de chirurgische indicatiestelling een BMI ≥ 40 of een BMI ≥ 35 in combinatie met minstens één van volgende criteria:

● een met geneesmiddelen behandelde diabetes ● therapieresistente hypertensie gedefinieerd als een bloeddruk > 140/90 mmHg, ondanks behandeling gedurende minstens 1 jaar met een gelijktijdige inname van 3 antihypertensiva ● slaapapneusyndroom geobjectiveerd door middel van polysomnografisch onderzoek uitgevoerd in een centrum ● heringreep na complicatie of onvoldoende resultaat van een vorige bariatrische ingreep● gedocumenteerd dieet gevolgd in het afgelopen jaar zonder succes ● een multidisciplinair gunstig advies geformuleerd door een chirurg, een endocrinoloog, een klinisch psycholoog of psychiater en diëtiste.

Indien je voldoet aan de vereiste voorwaarden, kan je genieten van een gedeeltelijke financiële tegemoetkoming van het RIZIV. Het resterende bedrag is ten laste van de patiënt of van zijn aanvullende hospitalisatieverzekering.

Heading photo

Mutualiteit en verzekeringsinstelling

Vóór de ingreep maakt de behandelend arts een standaardformulier over aan de adviserende arts voor de verzekeringsinstelling. Per ziekenhuis wordt ook een register bijgehouden van alle bariatrische ingrepen.

    Indien je voldoet aan de vereiste voorwaarden, kan je genieten van een gedeeltelijke financiële tegemoetkoming van het RIZIV. Het resterende bedrag is ten laste van de patiënt. Ook de raadplegingen voor de opvolging na de operatie worden slechts gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds. Vraag op voorhand naar de terugbetalingsvoorwaarden bij het ziekenfonds waar je bent aangesloten.
    Het type kamer waarvoor je kiest tijdens je verblijf in het ziekenhuis heeft een belangrijke invloed op de totale kostprijs van je opname. Bij hospitalisatie in een eenpersoons- of luxekamer mag de specialist honorariumsupplementen aanrekenen van maximaal 200%. Deze supplementen worden niet terugbetaald door je ziekenfonds. Sommige hospitalisatieverzekeringen dekken deze resterende kosten ten laste van de patiënt. Vraag op voorhand na of je kan rekenen op een tussenkomst van je hospitalisatieverzekering: sommige verzekeringen rekenen overgewicht onder de uitsluiting.

Kortom: win voorafgaand aan je ziekenhuisopname bij je ziekenfonds en eventueel je hospitalisatieverzekering informatie in over te verwachten kosten.

Dit voorkomt verassingen wanneer je uiteindelijk je factuur in de bus krijgt.