+32 (0)3 488 00 90 | +32 (0)476 87 00 54

Vestigingen: Koningshooikt (Lier), Bornem 

+32 (0)3 488 00 90 | +32 (0)476 87 00 54

Vestigingen: Koningshooikt (Lier), Bornem 

+32 (0)3 488 00 90 | +32 (0)476 87 00 54

Vestigingen: Koningshooikt (Lier), Bornem 

Veelgestelde vragen

 • Wanneer spreken we van overgewicht?

  De meest gebruikte methode om obesitas of overgewicht te meten of te bepalen, is het berekenen van de Body Mass Index (BMI). BMI is het lichaamsgewicht in kilogram, gedeeld door het kwadraat van de lengte in meter. Hoewel de BMI niet de feitelijke hoeveelheid lichaamsvet meet, is er wel een correlatie met de mate van zwaarlijvigheid. Andere methodes om overgewicht te meten zijn het meten van de tailleomtrek en de beoordeling van gerelateerde aandoeningen.
  BMI: Indien uw BMI tussen 18,5 en 25 ligt, spreken we van een normaal lichaamsgewicht. Ligt uw BMI tussen de 25 en de 30, spreken we van overgewicht. Ligt uw BMI hoger dan 30, spreken we van obesitas. Indien uw BMI hoger is dan 40, spreken we van morbide obesitas. Tailleomtrek: Deze methode wordt gebruikt om de hoeveelheid buikvet en vet in de vitale organen te bepalen. De meting is eenvoudig: Als de tailleomtrek van mannen gelijk is aan of hoger is dan 102 cm, vallen ze onder de categorie grote risico's. Als de tailleomtrek van vrouwen gelijk is aan of hoger is dan 88 cm, vallen ze ook onder de categorie grote risico's. Beoordeling van gerelateerde aandoeningen: Artsen houden ook rekening met andere risicofactoren zoals levensbedreigende obesitasgerelateerde ziekten – bijvoorbeeld diabetes, ademhalingsstoornissen tijdens de slaap (apneu) en arteriosclerose. Andere bijkomende risicofactoren moeten ook in rekening worden gebracht, zoals roken, een hoge bloeddruk en een hoge cholesterol.

 • Hoe bereken ik mijn BMI?

  BMI is het lichaamsgewicht in kilogram, gedeeld door het kwadraat van de lengte in meter. Indien uw BMI tussen 18,5 en 25 ligt, spreken we van een normaal lichaamsgewicht. Ligt uw BMI tussen de 25 en de 30, spreken we van overgewicht. Ligt uw BMI hoger dan 30, spreken we van obesitas. Indien uw BMI hoger is dan 40, spreken we van morbide obesitas.

 • Waarom is de juiste behandeling van obesitas belangrijk?

  Obesitas gaat samen met een toename van ernstige gezondheidsrisico’s, zoals:● Hoge bloeddruk● Diabetes● Hartziektes● Beroerte● Bepaalde vormen van kanker● OsteoartritisIndien je vragen hebt over obesitas of je persoonlijke gezondheidstoestand, raadpleeg ons dan voor een afspraak.

 • Wie komt in aanmerking voor obesitaschirurgie?

  Patiënten met morbide obesitas (BMI ≥ 40), of ziekelijke zwaarlijvigheid, hebben een sterk verhoogd risico op het ontwikkelen van :● hart- en vaatziekten,● diabetes,● ademhalingsproblemen,● gewrichtsproblemen.
  Uit vele studies is gebleken dat een heelkundige ingreep de grootste kans biedt op een succesvolle aanpak van de individuele patiënt met morbide obesitas. Een heelkundige interventie biedt het perspectief van een significante én een duurzame gewichtsafname. Hierbij gepaard gaande treedt er ook een afname of volledig verdwijnen van de aan de obesitas gerelateerde ziektebeelden op. De kwaliteit van het leven wordt na een bariatrische ingreep gunstig beïnvloed. Voor mensen die zich in deze gewichtsklasse bevinden, is aangetoond dat enkel bariatrische of vermageringsingrepen in staat zijn om een voldoende gewichtsverlies te bewerkstelligen en dit tevens gedurende lange tijd te kunnen in stand houden. Recent is zelfs aangetoond dat, ondanks de nadelen van deze ingrepen, de kans op sterfte significant verminderd was. Voor mensen met een BMI tussen 35 en 40 kg/m2 zijn dezelfde voordelen aangetoond, indien zij reeds twee ziektebeelden vertonen die het gevolg zijn van hun zwaarlijvigheid.
  VoorwaardenOnlangs trad een Koninklijk Besluit (KB) in werking dat de terugbetaling van deze ingrepen regelt. Volgens dit KB zal een ingreep pas terugbetaald worden onder volgende voorwaarden:
  ● vanaf 18 jaar,● op het ogenblik van de chirurgische indicatiestelling BMI ≥ 40 ofwel ≥ 35 in combinatie met minstens één van volgende criteria:- met geneesmiddelen behandelde diabetes- therapieresistente hypertentie gedefinieerd als een bloeddruk > 140/90 mm Hg, ondanks behandeling gedurende minstens 1 jaar met een gelijktijdige inname van 3 antihypertensiva- slaapapneusyndroom geobjectiveerd door middel van polysomnografisch onderzoek uitgevoerd in een centrum- heringreep na complicatie of onvoldoende resultaat van een vorige bariatrische ingreep- gedocumenteerd dieet hebben gevolgd in het afgelopen jaar zonder succes,- een multidisciplinair gunstig advies geformuleerd door een chirurg, een endocrinoloog, een klinisch psycholoog of psychiater en diëtiste.
  Voor de ingreep maakt de behandelende arts een standaardformulier ter notificatie over aan de adviserende arts voor de verzekeringsinstelling.Per ziekenhuis wordt ook een register bijgehouden van alle bariatrische ingrepen.
  Contra-indicaties● Overdreven alcohol- en/of druggebruik● Patiënt met inadequate cardiopulmonaire reserve● Patiënt met sterk verminderde intellectuele capaciteiten● Bepaalde psychiatrische afwijkingen● Patiënt met bepaalde eetstoornissen● Te lage BMI● Zwangerschap op ogenblik van de ingreep of zwangerschapswens het jaar volgend op de ingreep

 • Wanneer maakt een slaaponderzoek deel uit van een pre-operatieve screening?

  Indien je snurkt en overdag erg vermoeid bent, is aanvullend een slaaponderzoek aangewezen.

  Het slaaponderzoek bestudeert de slaapkwaliteit en de manier van ademen 's nachts.

  Meestal wordt het onderzoek uitgevoerd bij luide snurkers die tijdens de nacht geregeld stoppen met ademen als gevolg van het dichtklappen van de luchtweg (apneu). Dit verstoort de slaap waardoor men zich overdag moe en slaperig voelt. Bovendien is er bij matige tot ernstige slaapapneu een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

  Voor het slaaponderzoek moet je een nacht op de slaapafdeling doorbrengen. Je verblijft steeds in een privékamer. Het onderzoek wordt terugbetaald door het ziekenfonds. Het persoonlijk aandeel voor het verblijf in het ziekenhuis is voor eigen rekening.

  Je wordt ook gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen die helpen bij de interpretatie van het onderzoek.

  Indien je BMI vastgesteld is ≥ 35, maar kleiner is dan 40, komt je alsnog in aanmerking voor een terugbetaling van de ingreep indien je lijdt aan het slaapapneusyndroom geobjectiveerd door middel van polysomnografisch onderzoek uitgevoerd in een erkend slaaplabo.

  Afhankelijk van de door jou beschreven klachten kan dr. Van Gucht dus beslissen om pre-operatief een slaaponderzoek aan te vragen, voor een juiste indicatiestelling.